vandaag92
gisteren171
deze week1116
deze maand3229

Momenteel zijn 33 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Wetgeving voor 1945

Door reorganisaties en fusies van overheden zijn veel websites veranderd of opgeheven. We doen ons best de informatie te updaten. Excuses voor de overlast.
1900 Waterstaatswet
De Waterstaatswet bevat regels over het waterstaatsbestuur, over het beheer en onderhoud van waterstaatswerken en over het voorkomen van overstromingen.
www.parlement.com
1904 Wet op de droogmakerijen en indijkingen
Deze wet bepaalt dat droogmakerijen en indijkingen die niet door het Rijk tot stand worden gebracht, alleen mogen worden ondernomen na toestemming van Gedeputeerde Staten.
www.parlement.com
1908 Rivierenwet
Op grond van deze wet kunnen aan een vergunning voorschriften worden opgelegd ten behoeve van het openbaar rivier- en stroombelang. De wet is van toepassing in de Eems-Dollard. Onder bepaalde omstandigheden kan deze doelstelling mede strekken tot bescherming van andere belangen zoals natuur, landschap en milieu.
www.nioz.nl
1918 Zuiderzeewet
De Zuiderzeewet is een raamwet. De wet bepaalt dat de Zuiderzee voor rekening van de Staat werd afgesloten door een afsluitdijk “loopende van de Noordhollandsche kust door het Amsteldiep naar het eiland Wieringen en van dit eiland naar de Friesche kust bij Piaam” en dat gedeelten van de af te sluiten Zuiderzee zouden worden drooggemaakt. Op een later tijdstip zou de regering bepalen welke gedeelten van de Zuiderzee zouden worden ingepolderd en in welke volgorde.
1934 Wrakkenwet
De Wrakkenwet stelt bepalingen aan de opruiming van vaartuigen en andere voorwerpen, die in openbare wateren gestrand, gezonken of aan de grond geraakt of in waterkeringen of andere waterstaatswerken vastgeraakt zijn. De Wrakkenwet bepaalt dat de territoriale zee mede wordt aangemerkt als openbare wateren in de zin van de Wet.
www.noordzeeloket.nl