Waterschappen

Waterschappen zijn decentrale overheden, die uitsluitend taken verrichten op het gebied van de waterstaatszorg. De belangrijkste taken van waterschappen zijn:

  • zorg voor de waterkering, beschermen van land tegen buitenwater;
  • zorg voor de waterkwaliteit, zuiveren van afvalwater en tegengaan van lozingen van vervuild water op oppervlaktewater;
  • zorg voor de waterkwantiteit, beheren van waterpeil in plassen, vaarten, tochten, sloten en boezems;
  • zorg voor de vaarwegen, op diepte houden van de vaargeul, beschermen van de waterkanten tegen golfslag en bedienen van sluizen en ophaalbruggen.

Daarnaast zijn enkele waterschappen verantwoordelijk voor het beheer van landwegen.
Waterschappen worden gecontroleerd door de provinciale besturen, die ook de beleidskaders van het waterschap aangeven in het gebied dat onder het beheer van het waterschap valt.