Waterlanders

1920 - 1997

Henk Schoorl werd in Den Helder geboren op 1 februari 1920, hij overleed in Hillegom op 10 december 1997.

Hij heeft zijn leven lang de stroming rond de Waddeneilanden en de kop van Noord-Holland bestudeerd. Voor de helft van zijn tijd had Henk een subsidie van Z.W.O. (Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek) voor zijn wetenschappelijk werk. Heeft vier boeken geschreven waarvan 'Kustgenese - Kust genezen?' de belangrijkste is. Vanuit zijn studie heeft hij de Eijerlandsedam voorgesteld hetgeen een groot succes is. Hierdoor heeft Rijkswaterstaat  in dat kustvak veel minder zand voor onderhoud nodig. Ook heeft hij een dam voorgesteld van Den Helder naar de Zuiderhaaks zodat de hele kop nan NH vrij zou zijn van zandsuppleties. Dit voorstel is niet overgenomen.