Waterlanders

Nederland is beroemd om zijn waterbeheer. Dat hebben 'we' niet verdiend. Dat hebben bepaalde mensen verdiend. Die mensen brengen we hier graag onder de aandacht.

Waterlanders zijn zeer uiteenlopende figuren. Maar deze mensen hebben iets gemeen: het zijn dwarse doorzetters. Mensen met een idee waarin ze geloofden. Ook als dat tegen de heersende stroming in was. En mensen die dat idee doorzetten, ook als het tegenzat. Bijvoorbeeld als het water een dijk wegspoelde of machthebbers hun idee arrogant terzijde schoven. Dat gold voor de monniken die schep voor schep een dijk bouwden, voor de ingenieurs die zich voor onmogelijke opgaven stelden en ook voor betrokken burgers die lieten zien dat het toch anders kon en moest.

Deze lijst is ongetwijfeld niet compleet. Dat kan ook haast niet. Maar mist u iemand, laat het ons  weten!