Vermuyden

1590 - 1677

Cornelis VermuydenCornelis Vermuyden, geboren in 1590 op Tholen in Zeeland, was een waterbouwkundige die het grootste deel van zijn leven in Engeland doorbrach.t Hij gaf daar leiding aan een aantal grote waterbouwprojecten. Daarbij introduceerde hij waterbouwtechnieken uit Nederland.

 

Dutch River
Vermuyden trok in 1619 op uitnodiging van een familielid naar Engeland, waar hij aan dijken werkte, onder andere bij Dagenham aan de Theems. Zijn werk kwam onder de aandacht van koning Charles I, die Vermuyden in 1626 uitnodigde het waterrijke kroondomein Hatfield Chase, zo'n 20 km ten westen van Hull, droog te leggen. Vermuyden zorgde niet alleen voor technische kennis, maar ook voor een belangrijk deel van de financiering, vooral via gevluchte protestanten uit de Zuidelijke Nederlanden en Frankrijk. In ruil daarvoor kregen zij een deel van het drooggelegde land.
Hatfield Chase was een laaggelegen, moerassig gebied dat met grote regelmaat overstroomde. Vermuyden liet dammen, dijken en sluizen bouwen, verlegde waterlopen en liet nieuwe kanalen graven, waaronder de "Dutch River". Hij maakte daarvoor gebruik van arbeiders uit Zeeland en de zuidelijke Nederlanden. Als dank voor het werk verhief Charles I Vermuyden in 1629 in de adelstand. Overigens was niet iedereen gelukkig met Vermuydens werk. Veel bewoners van het gebied verloren vis- en andere rechten en klaagden dat zij in ruil daarvoor de slechtste stukken land hadden gekregen. Ook het feit dat Vermuyden het werk had laten uitvoeren door buitenlanders zette kwaad bloed. Pas in 1758 werd de laatste rechtszaak afgesloten.

 

Een groots veengebied
Ondertussen werkte Vermuyden aan plannen voor de drooglegging van een veel groter veengebied, de Fens in East Anglia, tussen Cambridge, Kings Lynn en Lincoln. Met een oppervlakte van 3.800 km2 was het project groter dan de provincie Zuid-Holland. Na eerdere bescheiden pogingen pakten Vermuyden en zijn partners het groots aan.  De Nederlandse invloed is onder andere terug te vinden in plaatsnamen als "South Holland Main Drain". In de Engelse Burgeroorlog lag het werk stil, maar in 1649 besloot het nieuwe parlement het project voort te zetten, met opnieuw Vermuyden als uitvoerder.
Na gereedkomen van het project ontstond een landbouwgebied dat verrassend veel op een Nederlands polderlandschap lijkt. De drooglegging van de Fens was echter geen onverdeeld succes. Ook hier ontstonden conflicten met de plaatselijke bevolking en wat erger was, er was niet goed rekening gehouden met de inklinking van het veen. Door de snelle bodemdaling ontstond al spoedig weer wateroverlast. Over de vraag of dat kwam doordat het plan van Vermuyden niet volledig is uitgevoerd of dat zijn plannen onvoldoende rekening hielden met de inklinking van het veen verschillen de historici van mening.
Na het werk aan de Fens deed Vermuyden voorstellen voor nieuwe landaanwinningsprojecten en ook voorstellen voor een verdrag tussen Engeland en de Verenigde Nederlanden, maar deze leidden tot niets.