Gerelateerd

vandaag92
gisteren171
deze week1116
deze maand3229

Momenteel zijn 38 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Transport

Door de toenemende industrialisatie in de tweede helft van de 19e eeuw groeide de economie. Hierdoor was er onder andere een toename van vervoer over water waardoor binnenvaartschepen steeds groter werden en steeds meer diepgang kregen. De rivieren richting steden als Rotterdam en Amsterdam waren echter niet geschikt voor grotere schepen. Daarom moesten er gezocht worden naar oplossingen.

Noordhollands Kanaal
Vroeger konden schepen Amsterdam via de Zuiderzee bereiken. Dit kostte vaak erg veel tijd door ongunstige weersomstandigheden en het passeren van een ondiepte bij Pampus. De aanleg van een Noordhollands kanaal tussen Den Helder en Amsterdam was dé oplossing. In 1819 is begonnen met het graven vanuit Den Helder. In 1824 kwam het bijna 80 km lange kanaal gereed. Het kanaal is 37 meter breed en was geschikt voor schepen met een diepgang van 4.90 meter. In totaal hebben 10.000 man met een schop, kruiwagen, beugel en punthaak het kanaal in vijf jaar tijd met de hand uitgegraven en uitgebaggerd.
Door de aanleg van het nieuwe Noordzeekanaal in 1865 werd het Noordhollands kanaal voor de scheepvaart onbelangrijk. Nu is het kanaal slechts van belang voor de binnenvaart en voor de waterbeheersing van een groot deel van Noord-Holland voor de afvoer van boezem- en rioolwater.

Noordzeekanaal
Het Noordzeekanaal loopt van Amsterdam naar IJmuiden en is voor Amsterdam de belangrijkste waterweg naar de zee. Het kanaal is tussen 1865 en 1876 gegraven en is in totaal 19 km lang, 200 meter breed en 15 meter diep. Bij IJmuiden bevinden zich drie sluizencomplexen. De 400 meter lange Noordersluis behoort tot de grootste van de wereld. Het Noordzeekanaal is voor de opbloei van Amsterdam de laatste 25 jaar van de negentiende eeuw van grote betekenis geweest.

Amsterdam Rijnkanaal
Al in 1400 werd de Rijn door Amsterdamse schippers gebruikt om vracht richting Duitsland te vervoeren. Na de aanleg van het Merwedekanaal in 1892 was het mogelijk om met meer en grotere schepen te varen. Door te lage bruggen en te kleine sluizen en door het snel groeiende aantal en de steeds groter wordende binnenvaartschepen was deze route op den duur meer niet aantrekkelijk. In 1914 was het Merwedekanaal zo overbelast, dat de binnenvaart niet verder kon groeien. Een oplossing was noodzakelijk, maar de 15 jaren durende discussies en plannen leidden niet tot actie, totdat hoofdingenieur van de Utrechtse Provinciale Waterstaat, waterbouwkundig ingenieur, Anton Mussert de plannen en discussies samenvoegde tot een plan. Aan de hand daarvan is in 1931 besloten het 72 km lange Amsterdam Rijnkanaal aan te leggen tussen de Waal bij Tiel en Amsterdam, met een aftakking naar de Lek bij Vreeswijk. In 1952 was het kanaal gereed.

Nieuwe Waterweg

Door het dichtslibben van de oude verbinding naar Rotterdam, het Voornsche kanaal en het Brielsche gat, werd in 1863 besloten de Nieuwe Waterweg aan te leggen. Met de aanleg van de Nieuwe Waterweg konden schepen, in tegenstelling tot Amsterdam, zonder oponthoud van sluizen, de haven van Rotterdam binnenvaren. In 1872 was het 20 km lange kanaal voltooid. Inmiddels is Rotterdam gegroeid tot de grootste transitohaven (doorvoerhaven voor graan, steenkool en olie) van Europa en heeft het de grootste containeroverslag ter wereld. In 1997 is de Maeslantkering in werking gesteld, een beweegbare stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg en onderdeel van de Deltawerken.