Stevin, Simon

1548 -1620

Simon StevinSimon Stevin was een vooraanstaand wiskundige, natuurkundige en ingenieur.

Hij vond het decimale stelsel voor breuken uit en ontwikkelde ideeën voor grootschalige inpolderingen. Hij ontwierp onder andere een nieuw type watermolen en is de uitvinder van de dubbele molengang.

Rond 1590 werd hij adviseur van Prins Maurits. Voor hem ontwierp hij baanbrekende vestingwerken en legerkampen op wiskundige grondslag. Prins Maurits verzocht Stevin rond 1600 om het onderwijsprogramma op te stellen voor een ingenieursschool aan de Universiteit Leiden. Deze kreeg de naam "Duytsche Mathematique". Men onderwees daar wiskunde en toegepaste natuurkunde in het Nederlands ("Duytsch") gericht op landmeetkunde en vestingbouw. Het is niet bekend of Stevin ook zelf les gaf aan deze studenten.