Ouden

1928 -

Willem den Ouden, Nederlands kunstenaar, verwierf landelijke bekendheid door zijn strijd om het rivierenlandschap. Hij verzette zich tegen grote, rechte dijken, zoals bij Brakel, omdat die niet in het unieke, kleinschalige landschap passen. Samen met een dorpsgenoot en een groeiend aantal geestverwanten bedacht Den Ouden alternatieven om de veiligheid te verbeteren en tegelijk het landschap te sparen. In 1978 verwierf Den Ouden landelijke publiciteit door het plaatsen van rouwvanen op bedreigde plekken. Willem den OudenLater verscheen zijn boek "Atilla op de Bullzozer", een aanklacht tegen de praktijken van Rijkswaterstaat in het rivierengebied. Het verzet heeft geleid tot een (gedeeltelijke) aanpassing van plannen en werkwijze bij dijkverbetering, vooral na het verschijnen van de adviezen van de commissie Boertien. Na het hoogwater van 1995 keerde de publieke opinie zich tegen de tegenstanders van dijkverzwaring. Den Ouden en anderen werden bedreigd, zo werden onder andere de ruiten van zijn huis ingegooid. Na 1995 en het aanvaarden van het Deltaplan Grote Rivieren heeft Den Ouden zijn verzet gestaakt, omdat het karakter van het landschap volgens hem was verdwenen.