Cruquius

1678-1754

Stoomgemaal CruquiusNicolaas Samuel Kruik, alias Cruquius, werd bekend als waterbouwkundige en cartograaf. Hij was vanaf 1733 belast met het hoofdtoezicht op de uitwateringswerken van Rijnland. Ook had hij een belangrijk aandeel in de rivierverbetering. Hij deed, samen met anderen, voorstellen voor de droogmaking van de Haarlemmermeer en de doorgraving van Hoek van Holland.
Als cartograaf is hij vooral bekend om zijn beroemde kaart van het Hoogheemraadschap van Delfland uit 1712. 

Na de overstromingen van de Merwede in 1726 bracht hij uitvoerig rapport uit met voorstellen tot verbetering van deze rivier. Drie jaar later vervaardigde Cruquius een kaart van de Merwede die geldt als de eerste gedrukte uitgave ter wereld van een rivierkaart met dieptelijnen. 

De naam van Cruquius leeft voort in het wereldberoemde stoomgemaal bij Heemstede dat, tussen 1849 en 1852 de Haarlemmermeer droogpompte. Er is geen portret van hem bekend.