vandaag91
gisteren171
deze week1115
deze maand3228

Momenteel zijn 9 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Natuur

Water en natuur zijn vaak sterk aan elkaar verbonden: veel van onze natuurgebieden zijn in meer of mindere mate afhankelijk van water(beheer). Slechts een klein deel is droge natuur (zoals op de Veluwe) en zelfs daar is regenwater nodig om planten te laten groeien.

In de meeste gevallen echter is water essentieel voor natuurbehoud en -ontwikkeling. Bij het opstellen van de beheerplannen voor onze meest waardevolle natuur (aangemeld in Europa als Natura-2000 gebieden) is per vegetatietype aangegeven in welke mate deze afhankelijk is van oppervlaktewater en/of grondwater. De helft van alle vegetatietypen is bijvoorbeeld direct of indirect afhankelijk van grondwater (kwaliteit en/of kwantiteit).

Prioritering in aanpak

In dit kader worden drie typen Natura 2000 gebieden onderscheiden:

  1. Natura 2000-gebieden waarin de waterkwaliteit snel moet worden aangepakt ('sense of urgency').
    Voor deze gebieden moeten de watercondities zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 2016, op orde worden gebracht.
  2. Natura 2000 gebieden met een status van 'TOP-gebied verdroging'.
    Dit zijn gebieden waar de verdroging een punt van zorg is. Voor de TOP-gebieden geldt dat de maatregelen tegen verdroging in 2015 moeten zijn gerealiseerd. Deze planning geldt ook voor TOP-gebieden buiten de Natura 2000-begrenzing.
  3. Overige Natura 2000-gebieden met een wateropgave.
    Hier gaat het om de overige gebieden met een wateropgave die minder urgent is. Ook in deze gebieden zijn optimale watercondities voor Natura 2000 van belang. In deze gebieden worden de beheermaatregelen op langere termijn ingevuld (na 2015).

Lees meer op de website www.natura2000.nl/