Stevin, zoon Hendric

1614-1668

Hendric Stevin, de zoon van de wiskundige Simon Stevin, was ingenieur in het Staatse (Nederlandse) leger en maakte onder andere de plannen om de Oude Rijn tussen Utrecht en Leiden te gebruiken als trekvaart.

Henric opperde als eerste het plan om de waddenzee droog te leggen (‘Het gewelt en het vergif der Noortsee te verdrijven’). Hij wilde de Noordzee van de Zuiderzee scheiden door dammen met sluizen aan te leggen tussen Ameland en Friesland, en tussen de verschillende Waddeneilanden. Tot "bevordering van de Zeevaert der Grootste stadt Amsterdam" wilde hij Amsterdam door middel van een kanaal met de Noordzee verbinden. Deze plannen waren zowel technisch als financieel niet haalbaar.

Hij was ook de eerste die suggereerde de zeegaten in het Zuidwesten van het land af te sluiten.

In 1649 gaf hij in "Materiae Politicae" postuum werken van zijn vader Simon uit.

 

meer informatie