Lorentz

1853-1928

Hendrik Antoon LorentzHendruk Antoon Lorentz was hoogleraar in de theoretische natuurkunde. Hij was de grondlegger van Einsteins relativiteitstheorie en Nederlands grootste natuurkundige.

Lorentz ontving in 1902, samen met Pieter Zeeman, de Nobelprijs voor de Natuurkunde, voor hun onderzoek naar de invloed van magnetisme op spectraallijnen: het Zeemaneffect.

Lorentz ontwikkelde een methode om de gevolgen te voorspellen die de aanleg van de Afsluitdijk zou hebben op de getijbewegingen in de Waddenzee. Hij leidde de Staatscommissie Zuiderzee (ook wel 'Commissie Lorentz' genoemd). Het werk van deze commissie is van onschatbare betekenis geweest voor het waterloopkundig onderzoek in Nederland. Onder leiding van Lorentz slaagde de commissie erin de ingewikkelde natuurkundige problemen van het bouwen in zee met behulp van de wiskunde op te lossen.

meer informatie