vandaag92
gisteren171
deze week1116
deze maand3229

Momenteel zijn 37 gasten en geen leden online

Deze site wordt u aangeboden door

Logo KH

Gemeenten

 

Gemeenten zijn de waterbeheerder voor het watersysteem binnen de gemeentegrenzen en voor het riool (waterketen). Dit is geregeld via de Wet Gemeentelijke Watertaken (2008). Gemeentelijk waterbeheer gaat met name om het voorkomen van (grond-)wateroverlast, goed rioolbeheer, het verlenen van vergunningen, het opstellen van waterplannen en het inpassen van water in ruimtelijk beleid.

In bestuursakkoorden, zoals het Bestuursakkoord Waterketen en het Nationaal Bestuursakkoord Water, zijn afspraken vastgelegd tussen gemeenten en andere overheden over onder andere de Benchmark Riolering, innovatie, de watertoets en de stedelijke wateropgave.

huizen_kraanOm de betrokkenheid van gemeenten bij het waterbeleid te vergroten en om gemeentelijke belangen beter in beeld te brengen bij waterschappen en andere overheden, is er sinds 2006 een aantal Gemeenteambassadeurs Water aangesteld. Aanvankelijk hadden deze vooral een taak bij het voorbereiden van de plannen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW), vanaf 2009 is de taakstelling verbreed. Zie ook de VNG-site voor meer informatie.