Drusus

38 - 9 voor Christus

generaal Drusus

De Romeinse generaal Nero Claudius Drusus was de eerste die grootschalige waterstaatswerken liet uitvoeren in het gebied van de Neder-Rijn. Drusus was een stiefzoon van keizer Augustus en een jongere broer van Tiberius.

Van 13 tot 9 voor Christus was hij commandant van de legioenen in Germania Inferior (ruwweg Nederland, België en het Neder-Rijngebied in Duitsland). Zijn hoofdtaak was het onderwerpen van de Germaanse stammen. Om het transport en de bevoorrading van de legioenen over het water te verbeteren liet hij verschillende werken aanleggen.

Bij Herwen (Romeins: Carvium) werd de Drususdam aangelegd om de waterverdeling tussen Rijn en Waal te beïnvloeden ten gunste van de Waal. Ook werd(en) de Drususgracht (of -grachten) aangelegd tussen de Rijn en het Flevomeer, de voorloper van het IJsselmeer.

De plaats van de Drususgracht is nog steeds omstreden. Lange tijd was er min of meer consensus dat het ging om een verbinding tussen de Rijn bij Arnhem en de Oude IJssel bij Doesburg. Maar recent geologisch onderzoek van Alterra toont aan dat de IJssel tussen Arnhem en Doesburg pas is ontstaan tussen 600 en 900 na Christus.

Een andere hypothese is dat de Drususgracht de loop van de Vecht volgde. Een tweede Drususgracht liep vermoedelijk van het Flevomeer naar de Waddenzee.