Drinkwaard

Bram Drinkwaard is bekend om zijn strijd voor een open Oosterschelde. Drinkwaard, een gedreven visserijbioloog, waarschuwde als eerste dat het afsluiten van Oosterschelde zou leidden tot een dode poel vol zwavelwaterstof.
Hij is geboren in Kapelle (Zeeland) en studeerde in Utrecht. Drinkwaard werd als jong bioloog door het Rijks Instituut voor Visserij Onderzoek (RIVO) gestationeerd in een proefstation in Wemeldinge. Daar deed hij onderzoek naar verplaatsing van de oestercultuur in de Oosterschelde. Door zijn werk en belangstelling was hij dagelijks op de Oosterschelde. Hij raakte ervan overtuigd dat de Oosterschelde na de afsluiting een afvalput zou worden voor het vervuilde sediment van de grote rivieren.

Als een soort eenmansactiegroep voerde Dinkwaard in de jaren 60 strijd tegen de afsluiting van de Oosterschelde. Hij gaf overal in het land lezingen. In januari 1965 kreeg hij een spreekverbod van de toemalige minister Biesheuvel. Daarna verspreidde hij zijn lezingen per post. Het spreekverbod was aanleiding voor veel extra publiciteit.
Drinkwaard riep Rijkswaterstaat en de waterschappen op om de plannen te veranderen. Hij vroeg milieu-organisaties waarom ze niet in actie kwamen en collega-biologen waarom ze zich niet verzetten tegen de plannen.
In 1967 werd een Oosterscheldecongres gehouden, Drinkwaard was de drijvende kracht hierachter. Het congres leidde niet tot concrete resultaten maar vestigde wel de aandacht op de Oosterschelde.
In 1969 is het proefstation in Wemeldinge gesloten. Drinkwaard werd overgeplaatst naar de Waddenzee.
Het verzet tegen de afsluiting van de Oosterschelde werd pas breder een effectiever toen enkele jongeren uit Yerseke in opstand kwamen. Dit leidde tot de Aktiegroep Oosterschelde Open, die pleitte voor dijkverhoging in plaats van het afsluiten van de Oosterschelde. Uiteindelijk leidde dit tot het plan voor de pijlerdam. Drinkwaard en de mensen van Oosterschelde Open zagen dit overigens niet als een echte overwinning omdat er toch nog veel natuur in de Oosterschelde verloren ging.
Meer informatie: "De Slag om de Oosterschelde" van Paul de Schipper, uitgeverij Atlas, 2008