Lely

1854-1929

Cornelis LelyLely is de bedenker van het plan voor de inpoldering en drooglegging van de Zuiderzee. Door een combinatie van technische kennis en bestuurlijke posities wist hij zijn eigen plannen in uitvoering te brengen. Op aandringen van Lely, die drie keer Minister van Waterstaat was, deelde koningin Wilhelmina in de troonrede van 1913 mede dat de tijd gekomen was om de afsluiting en droogmaking van de Zuiderzee te ondernemen. De eerste wereldoorlog gooide echter roet in het eten. Maar op 13 juni 1918 werd het wetsontwerp aangenomen om de Zuiderzee droog te maken. Op 28 mei 1932 was de afsluitdijk klaar en kon een begin worden gemaakt met de inpoldering.