Corbulo

7 - 67

corbuloNa Drusus heeft ook de Romeinse senator en generaal Corbulo zijn sporen in het Nederlandse waterbeheer nagelaten. In 47 na Christus gaf hij opdracht voor het graven van een kanaal van de Oude Rijn bij Leiden naar de nieuwe Maas. De schepen kregen daarmee een veiligere route dan over de ruwe Noordzee.

De Corbulogracht (Fossa Corbulonis) werd aangelegd op de smalle strook tussen de oude duinen en de veenmoerassen in wat nu het Groene Hart is. Het kanaal was ongeveer 3 meter diep en 15 meter breed. Om het peil te handhaven waren er overlaten aangelegd en op sommige plaatsen lag een houten oeverbeschoeiing. Het Rijn-Schiekanaal, de Vliet en de Trekvliet danken hun ontstaan aan de Corbulogracht.

In de wijk Rietvink in Leidschendam zijn sporen van de oude beschoeiing teruggevonden.