Brunings

1736 - 1805

Brunings is van grote betekenis geweest voor de ontwikkeling van de Nederlandse Christiaan Bruningswaterhuishouding. Hij speelde onder meer een belangrijke rol in de onderhandelingen tussen de Koning van Pruisen en de gewesten Holland en Gelderland over de verdeling van het Rijnwater over Waal, Nederrijn en IJssel. Na 22 jaar onderhandelen werd in 1771 een verdrag gesloten over deze Rijnwaterverdeling. Dat was een eerste stap in het internationaal overleg in waterstaatszaken.

Brunings heeft ook plannen gemaakt voor de verdediging van de duinkust op Goeree en van de kust bij de Hondsbosche Zeewering. Hij heeft de marinehaven van Den Helder ontworpen en was medegrondlegger van het Bureau van de Waterstaat; het latere Rijkswaterstaat.