Goudriaan

1768-1829

Adrianus GoudriaanIn 1815 ontwierp de Inspecteur Generaal Goudriaan een memorie, waarin hij er op aandrong een einde te maken aan de verwarring rond het grote aantal verschillende peilen langs de grote rivieren. Hij stelde voor om voor alle rivieren eenzelfde peil (het A.P.) te nemen. De regering was akkoord en bij Koninklijk Besluit van 18-2-1818 werd het A.P. als algemeen vergelijkingsvlak voorgeschreven.

Om de uitkomsten van de eerste nauwkeurigheidswaterpassing (1875-1885) te onderscheiden van voor die tijd uitgevoerde waterpassingen, werd de naam Normaal Amsterdams Peil, N.A.P., ingevoerd.

Goudriaan was ook initiatiefnemer tot vervaardiging van de rivierkaart op een schaal van 1:10.000.